Tan Kok Hui家屬受促領屍

  • Photo of 受傷送院不治 Tan Kok Hui家屬受促領屍

    受傷送院不治 Tan Kok Hui家屬受促領屍

    (威南5日訊)一名身份不明的華裔男子昨早在爪夷收費站北上高速公路跨橋下,被一名摩多騎士發現他受傷,被送入院後於當晚不治,死於腦膜炎引起的敗血症。該男子在送院途中

    更多 》