Nike與UA

  • Photo of Nike與UA宣佈關全美門市

    Nike與UA宣佈關全美門市

    美國運動用品零售商耐吉(Nike Inc)與Under Armour周日宣布,為防堵新冠肺炎疫情,將關閉美國境內所有門市。耐吉發聲明指,加拿大、西歐、澳洲與紐西

    更多 》